2nd Grade

                                                                               
Class 2-1 Mrs. Koenig, Class 2-2 Miss Farley and Miss Kofler, 
Class 2-3 Mrs. Kurtin, Class 2-4 Mrs. Karl

        

Class 2-1 (Mrs. Koenig)
 MonTues     Wed        Thurs Fri
 LIbrary Gym Music
Recess
 Art Gym 
Science

Class 2-2 (JFarley2@schools.nyc.gov)
                (kkofler@schools.nyc.gov) 
 MonTues     Wed        Thurs Fri
Library GymMusic Science Art
Gym
Recess

Class 2-3 (LKurtin@schools.nyc.gov
(@schools.nyc.gov)
 MonTues     Wed        Thurs Fri
 Library
Recess
 Gym Music Science Art
Gym

Class 2-4 (PKarl2@schools.nyc.gov)
 MonTues     Wed        Thurs Fri
 ArtGym Library Science
Recess
Gym
Music
      
                        
 

Field Trips: 

New York Botanical Gardens - Bronx (Dec 12)Current Units of Study
ELA- Informational Text

Math- Place Value

Social Studies- Map Skills

Science- Inquiry Skills and Science Tools
Ċ
Patricia Karl,
Nov 5, 2017, 6:05 PM
ĉ
Patricia Karl,
Nov 10, 2018, 10:31 AM